Voer hier uw gegevens in

Omzetverlies

U berekent zelf het omzetverlies over de periode in uw aanvraag. Gebruik hiervoor zo exact mogelijke gegevens. Neem eventueel contact op met uw accountant of financiële administratie.

%
%

Loonsom voor de berekening van het voorschot

UWV kijkt voor de berekening van het voorschot naar de loonaangifte over juni 2020. Is er geen loonaangifte over juni bekend, dan kijkt UWV naar de loonaangifte over april 2020. Deze gegevens worden per loonheffingennummer geleverd door de Belastingdienst. Hierbij telt alleen de loonsom van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (het sv-loon).


Loonsom voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming

UWV kijkt voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming ook naar de loonaangifte over april, mei en juni 2021. Deze gegevens worden per loonheffingennummer vastgesteld. Hierbij telt alleen de loonsom van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (het sv-loon).

Uw opgetelde loonsom over april, mei en juni 2021 is niet lager dan 3× de loonsom van juni 2020 (of april 2020). Ook voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming gaan wij daarom uit van de loonsom van juni 2020 (of april 2020).

Uw opgetelde loonsom over april, mei en juni 2021 is % lager dan 3× de loonsom van juni 2020 (of april 2020). Deze daling van de loonsom heeft geen gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Alleen bij een daling van meer dan 10% wordt de tegemoetkoming verlaagd.

Uw opgetelde loonsom over april, mei en juni 2021 is % lager dan 3× de loonsom van juni 2020 (of april 2020). Daarom wordt de tegemoetkoming verlaagd.

Verschil tussen voorschot en definitieve tegemoetkoming

Mogelijke situaties

Als de loonsom lager is geworden

Is de loonsom in april, mei en juni 2021 lager dan 3× de loonsom in juni 2020? Dan wordt het definitieve bedrag van de tegemoetkoming verlaagd, als er een loonsomdaling is van meer dan 10%. Een loonsomdaling van 10% of minder heeft geen gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Als na definitieve berekening blijkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Hoeveel u moet terugbetalen, hangt ook af van het omzetverlies dat u uiteindelijk heeft geleden.

Als de loonsom hoger is geworden

Is de loonsom in april, mei en juni 2021 hoger dan 3× de loonsom in juni 2020? Dan heeft dat geen gevolgen voor de tegemoetkoming. Het definitieve bedrag waar u recht op heeft, wordt hierdoor niet hoger.

Als er minder omzetverlies is dan verwacht

Heeft u minder omzetverlies geleden dan verwacht? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.

Als er meer omzetverlies is dan verwacht

Heeft u meer omzetverlies geleden dan verwacht? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.