Voer hier uw gegevens in

Omzetverlies

U berekent zelf het omzetverlies over de periode in uw aanvraag. Gebruik hiervoor zo exact mogelijke gegevens. Neem eventueel contact op met uw accountant of financiële administratie.

%
%

Loonsom voor de berekening van het voorschot

UWV kijkt voor de berekening van het voorschot naar de loonaangifte over maart 2020. Deze gegevens worden per loonheffingennummer geleverd door de Belastingdienst. Hierbij telt alleen de loonsom van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (het sv-loon).


Loonsom voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming

UWV kijkt voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming naar de loonaangifte over juni, juli, augustus en september 2020. Deze gegevens worden per loonheffingennummer vastgesteld. Hierbij telt alleen de loonsom van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (het sv-loon).


Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als u tussen 1 juni en 30 september 2020 ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor een of meer werknemers, dan wordt de definitieve tegemoetkoming verlaagd. De verlaging is 3x de loonsom van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt, over de totale periode van 4 maanden.

Verschil tussen voorschot en definitieve tegemoetkoming

Mogelijke situaties

Als de loonsom lager is geworden

Is de loonsom in juni, juli, augustus en september 2020 lager dan 4x de loonsom in maart 2020? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.
Hoeveel u moet terugbetalen, hangt ook af van het omzetverlies dat u uiteindelijk heeft geleden.

Als de loonsom hoger is geworden

Is de loonsom in juni, juli, augustus en september 2020 hoger dan 4x de loonsom in maart 2020? Dan heeft dat geen gevolgen voor de tegemoetkoming. Het definitieve bedrag waar u recht op heeft, wordt hierdoor niet hoger.

Als er minder omzetverlies is dan verwacht

Heeft u minder omzetverlies geleden dan verwacht? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.

Als er meer omzetverlies is dan verwacht

Heeft u meer omzetverlies geleden dan verwacht? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.