Gegevens voor de definitieve berekening


Omzetverlies op niveau van werkmaatschappij


%

Loonsom voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming

UWV kijkt voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming naar de volgende gegevens:

  • de loonaangifte over maart 2020; of als er geen loonaangifte over maart bekend is, de loonaangifte over november 2019
  • de loonaangifte over juni, juli, augustus en september 2020

Deze gegevens worden per loonheffingennummer geleverd door de Belastingdienst. Hierbij telt alleen de loonsom van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (het sv-loon).
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als u tussen 1 juni en 30 september 2020 ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft aangevraagd voor een of meer werknemers, dan wordt de definitieve tegemoetkoming verlaagd.
LET OP: het gaat bij deze verlaging alléén om werknemers voor wie u bedrijfseconomisch heeft aangevraagd bij UWV. Werknemers van wie het tijdelijk dienstverband is beëindigd, werknemers die met pensioen zijn gegaan of werknemers die vrijwillig zijn weggegaan, tellen voor deze verlaging niet mee.

Uw definitieve tegemoetkoming

De gemiddelde loonsom over de periode juni tot en met september 2020 is niet lager dan de loonsom van maart 2020 (of november 2019).

Uw definitieve tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt verlaagd, omdat u tussen 1 juni 2020 en 30 september voor een of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd.

Uw definitieve tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt verlaagd, omdat de gemiddelde loonsom over de periode juni tot en met september 2020 lager is dan de loonsom van maart 2020 (of november 2019).

Uw definitieve tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt verlaagd om twee redenen:

  • De gemiddelde loonsom over de periode juni tot en met september 2020 is lager dan de loonsom van maart 2020 (of november 2019).
  • U heeft tussen 1 juni 2020 en 30 september voor een of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd.

Het voorschot dat u heeft ontvangen

Om te kunnen berekenen of u een bedrag moet terugbetalen of nog recht heeft op een nabetaling, vult u hier in hoeveel voorschot u in totaal heeft ontvangen. Het totale voorschotbedrag staat in de beslissing op uw voorschotaanvraag.

Verschil tussen voorschot en definitieve tegemoetkoming

Mogelijke situaties

Als de loonsom lager is geworden

Is de loonsom in juni, juli, augustus en september 2020 lager dan 4× de loonsom in maart 2020 (of november 2019)? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.
Hoeveel u moet terugbetalen, hangt ook af van het omzetverlies dat u uiteindelijk heeft geleden.

Als de loonsom hoger is geworden

Is de loonsom in juni, juli, augustus en september 2020 hoger dan 4× de loonsom in maart 2020 (of november 2019)? Dan heeft dat geen gevolgen voor de tegemoetkoming. Het definitieve bedrag waar u recht op heeft, wordt hierdoor niet hoger.

Als er minder omzetverlies is dan verwacht

Heeft u minder omzetverlies geleden dan verwacht? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.

Als er meer omzetverlies is dan verwacht

Heeft u meer omzetverlies geleden dan verwacht? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.