Gegevens voor de definitieve berekening


Omzetverlies op niveau van werkmaatschappij


%

Loonsom voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming

UWV kijkt voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming naar:

  • de loonaangifte over januari 2020 (of als die er niet is, november 2019);
  • de loonaangifte over maart, april en mei 2020.

Deze gegevens worden per loonheffingennummer vastgesteld. Hierbij telt alleen de loonsom van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (het sv-loon).
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Let op: het gaat bij deze verlaging alléén om werknemers voor wie u bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd bij UWV. Werknemers van wie het tijdelijk dienstverband is beëindigd, werknemers die met pensioen zijn gegaan of werknemers die vrijwillig zijn weggegaan, tellen voor deze verlaging niet mee.

Uw definitieve tegemoetkoming

Uw definitieve tegemoetkoming

Omdat u tussen 17 maart en 1 juni 2020 voor een of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, wordt de tegemoetkoming verlaagd.

Uw definitieve tegemoetkoming

Uw opgetelde loonsom over maart, april en mei 2020 is lager dan 3× de loonsom van januari 2020 (of november 2019). Daarom wordt de tegemoetkoming verlaagd.

Uw definitieve tegemoetkoming

Uw opgetelde loonsom over maart, april en mei 2020 is lager dan 3× de loonsom van januari 2020 (of november 2019). Ook heeft u tussen 17 maart en 1 juni 2020 voor een of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd. Daarom wordt de tegemoetkoming verlaagd.

Het voorschot dat u heeft ontvangen

Om te kunnen berekenen of u een bedrag moet terugbetalen of nog recht heeft op een nabetaling, vult u hier in hoeveel voorschot u in totaal heeft ontvangen. Het totale voorschotbedrag staat in de beslissing op uw voorschotaanvraag.

Verschil tussen definitieve tegemoetkoming en voorschot

Mogelijke situaties

Als de loonsom lager is geworden

Is de loonsom in maart 2020 lager dan de loonsom in januari 2020 (of november 2019)? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.
Hoeveel u moet terugbetalen, hangt ook af van het omzetverlies dat u uiteindelijk heeft geleden.

Als de loonsom hoger is geworden

Is de loonsom in maart 2020 hoger dan de loonsom in januari 2020 (of november 2019)? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.

Als er minder omzetverlies is dan verwacht

Heeft u minder omzetverlies geleden dan verwacht? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.

Als er meer omzetverlies is dan verwacht

Heeft u meer omzetverlies geleden dan verwacht? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.